להלן לוח חופשות תשפ"ב 2021/2022

ספטמבר
6.9.21  יום ב' – ערב ראש השנה – חופשה
7.9.21  יום ג' – ראש השנה –חופשה
8.9.21  יום ד' –
ראש השנה –חופשה
15.9.21   יום ד' –ערב יום כיפור – חופשה
16.9.21 יום ה' – יום כיפור – חופשה
20.9.21 יום ב' – ערב סוכות – שיעורים יתקיימו כרגיל בשעות הבוקר
21.9.21  יום ג' – סוכות –חופשה
27.9.21 יום ב' הושענא רבא – שיעורים יתקיימו כרגיל בשעות הבוקר
28.9.21  יום ג' – ראש השנה –חופשה
מרץ
16.3.22   יום ד' – פורים – חופשה
17.3.22   יום ה' – פורים – חופשה
18.3.22   יום ו' – פורים – חופשה
אפריל
15.4.22  יום ו'
פסח – חופשה
17.4.22  יום א' פסח – חופשה
18.4.22  יום ב' פסח – חופשה
22.4.22  יום ו' פסח – חופשה
27.4.22  יום ד' – ערב יום השואה – שיעורים יתקיימו כרגיל
28.4.22 יום ה' – יום השואה – שיעורים יתקיימו במתכונת שקטה

מאי
3.5.22  יום ג' – ערב יום הזיכרון – שיעורים יתקיימו כרגיל, שיעורי ערב יוקדמו לשעות הבוקר \ הצהריים
4.5.22  יום ד' – יום הזיכרון וערב יום העצמאות – שיעורים יתקיימו במתכונת שקטה, שיעורי ערב יוקדמו לשעות הבוקר \ הצהריים
5.5.22 יום ה' – יום העצמאות – חופשה
18.5.22 יום ד' -  ערב ל"ג בעומר – שיעורים יתקיימו כרגיל
19.5.22 יום ה' – ל"ג בעומר – שיעורים יתקיימו כרגיל

יוני
5.6.22 יום א'– ערב שבועות – חופשה
6.6.22 יום ב' – שבועות – חופשה
אוגוסט
7.8.22 יום א' – חופשת קיץ – חופשה
9.8.22 יום ג' – חופשת קיץ – חופשה
10.8.22 יום ד' – חופשת קיץ – חופשה
11.8.22 יום ה' – חופשת קיץ – חופשה
12.8.22 יום ו' – חופשת קיץ – חופשה
14.8.22 יום א' -  חופשת קיץ – חופשה
15.8.22 יום יום ב' – חופשת קיץ - חופשה

17.8.22 יום יום ד' – חופשת קיץ - חופשה